Chương trình khuyến mãi:

Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, www.miri.com.vn  thường xuyên có các chương trình giảm giá đặc biệt. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng của MIRI, chúng tôi có quyền từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại khi bạn tham gia các chương trình khuyến mãi.

Thông thường, chúng tôi không giới hạn số lượng sản phẩm tối đa dành cho mỗi khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mãi đặc biệt tại www.miri.com.vn theo từng thời điểm chạy chương trình và có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

www.miri.com.vn có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn điều khoản và điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo đến khách hàng. Vì vậy, bạn vui lòng tham khảo kỹ thể lệ của từng chương trình trước khi tham gia.

Remind 03