Có nhất thiết phải thực hiện đủ các bước dưỡng da trong quy trình của MIRI?

Phải sử dụng đầy đủ các bước theo quy trình dưỡng da của MIRI thì làn da mới nhanh đạt hiệu quả như bạn mong muốn.

Remind 03