Đang trị mụn thì sử dụng luôn kem trị thâm mụn MIRI được không?

Kem trị mụn và kem trị thâm MIRI là những sản phẩm chuyên biệt, do đó bạn chấm kem trị mụn vào những vùng bị mụn, sau khi mụn trồi lên, lấy hết nhân mụn ra, khô lại, thì mới thoa kem trị thâm mụn lên, không nên thoa chồng cùng lúc 2 sản phẩm.

Remind 03