MIRI là mỹ phẩm của nước nào?

Mỹ phẩm MIRI được sản xuất tại Việt Nam, tất cả các nguyên liệu đều được nhập trực tiếp từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Remind 03