Mỹ phẩm MIRI có phải là dòng sản phẩm “Organic”?

  • Mỹ phẩm MIRI không phải là dòng sản phẩm Organic (Organic là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ).
  • Mỹ phẩm MIRI là sản phẩm Nature – là dòng sản phẩm có thành phần chủ yếu từ thiên nhiên.
Remind 03