Quy định chung:

Chương trình tích lũy điểm là chương trình tri ân khách hàng do www.miri.com.vn thực hiện. Theo đó, khi bạn mua hàng, bạn sẽ được tích lũy điểm.  Bạn có thể quy đổi điểm tích lũy và trừ trực tiếp vào đơn hàng khi mua hàng trên www.miri.com.vn.

Remind 03