Sử dụng tẩy tế bào chết cho da mặt một tuần mấy lần?

Đối với da mặt một tuần nên tẩy tế bào chết 1-2 lần.

Remind 03