Sử dụng tẩy tế bào chết cho toàn thân một tuần mấy lần?

Đối với da toàn thân thì một tuần nên tẩy tế bào chết 1-2 lần.

Remind 03