Tắm trắng 7 phút MIRI có bị vàng lông, châm chít khi sử dụng không?

Tuyệt đối không vàng lông, ngứa hay châm chít sau khi dùng.

Remind 03